The Scrapped Owl

The Scrapped Owl

dilluns, 7 d’octubre de 2013

Mini àlbum combinat / Mini álbum combinado

Hola com va?  Aquest cop us presento una nova estructura per mini àlbum. Es tracta d'un regal d'aniversari per la mare d'una companya de feina. La temàtica del mini va d'animals. En concret el que hi volia incloure la meva companya  és tot un recull de fotos dels diferents gossos i gat que va tenir la familia durant els anys.

¿Hola como va? En esta ocasión os presento una nueva estructura para mini álbum. Se trata de un regalo de aniversario para la madre de una compañera de trabajo. La temática del mini va de animales. En concreto lo que quería incluir mi compañera es un compendio  de fotos de los distintos perros y gato que tuvo la familia en su día.


Un cop obert l'àlbum,  aquest queda dividit en 4 parts: l'interior de la portada on hi ha una butxaca amb un tag per escriure la dedicatòria, una pàgina amb un parell de fotos familiars , una mini cascada on hi ha una foto en primer pla de cada una dels animals i a la dreta un mini tipus llibreta on hi ha la resta de fotos.

Una vez abierto el álbum, éste queda dividido en 4 partes: el reverso de la portada donde hay un bolsillo con un tag para escribir la dedicatoria, una página con un par de fotos familiares, una mini cascada donde hay una foto en primer plano de cada uno de los animales y a la derecha un mini tipo libreta donde están el resto de las fotos.

Imatge del tag i les fotos familiars
Imagen del tag y las fotos familiares

Mini cascada i mini llibreta
Mini cascada y mini libreta

Aquí us mostro més detall de la cascada:
Aquí os muestro la cascada con más detalle:Mini àlbum CD

Us sonen?:

Os suenan?:

Sï? Doncs aquesta és la base que vaig fer servir per fer un mini de regal d'aniversari per una amiga que és molt fan dels "El último de la fila". El que vaig fer és adaptar la caràtula modificant el nom del grup i  la imatge.
¿Sí? Pues esta es la base que utilicé para hacer un mini de regalo de aniversario  para 
una amiga que es muy fan de "El Último de la fila". Lo que hice fue adaptar la caratula modificando el nombre del grupo y la imagen.Com les fotos que hi volia posar eren d'alguns dels viatges que havia fet doncs vaig adaptar els títols de les cançons originals segons em convenia.
Como las fotos que quería poner eran de algunos de los viajes que había hecho aproveché y adapté los títulos de las canciones originales según me convino.

El mini àlbum en si mateix és un desplegable en format acordió. En total hi varen cabre 12 fotos, una per cada viatge. 
El mini álbum en si es un desplegable en formato acordeón. En total coloqué 12 fotos, una para cada viaje.

Aquí vaig aprofitar per posar la dedicatòria.
Aquí aproveché para escribir la dedicatoria

Tapa del mini

Bé doncs fins aquí aquesta entrada. Fins la propera!
Bien, pues aquí esta entrada. ¡Hasta la próxima!