The Scrapped Owl

The Scrapped Owl

dilluns, 10 de juny de 2013

Més llibretes / Más libretas

L'altra dia en Marc va anar convidat a una festa d'aniversari de tres amiguets i em va demanar de fer-los quelcom personalitzat per a ells. Com sempre, el recurs més fàcil i ràpid és personalitzar una llibreta . Així que ens varem posar a fer feina.

El otro día Marc iba de invitado a una fiesta de cumpleaños de tres amiguitos y me pidió hacerles un detalle personalizado para ellos. Como siempre, el recurso más fácil y rápido es personalizar una libreta. Así que nos pusimos manos a la obra.


Les llibretes abans de decorar-les:
Las libretas antes de decorarlas:


Li vaig demanar al Marc que pensés en un motiu per a cada llibreta i ho va tenir clar:
Abel (futbol), Pau (bàsket) i Biel (fènix). I aquest és el resultat:

Le pedí a Marc que pensara en un tema para cada libreta y lo tuvo claro: Abel (futbol), Pau (baloncesto) y Biel (Fénix). Y este es el resultado:

Fins aviat!

¡Hasta pronto!

1 comentari: